Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterat; 2022-01-01

Grundläggande principer

Redbergs Trafikskola AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

 

Insamling av information

Redbergs Trafikskola AB erbjuder dig möjlighet att via våra webbplats beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen.

 

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Redbergs Trafikskola AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

 

Rättelse och insyn

Redbergs Trafikskola AB strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.

 

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på rtrafik.se, förbehåller sig Redbergs Trafikskola AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen rtrafik.se och de tjänster som tillhandahålls.

 

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

 

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av Redbergs Trafikskola AB. Du ser när policyn senast uppdaterades genom  datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer rtrafik.se att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Redbergs Trafikskola AB behandlar dina personuppgifter.